Cổng Thông Tin Giao Dịch MT4

Terminal là một cửa sổ đa chức năng cho phép truy cập vào các tính năng của cổng thiết bị. Cửa sổ này cho phép kiểm soát hoạt động giao dịch, xem tin tức và lịch sử tài khoản, thiết lập cảnh báo, và hoạt động với các thư nội bộ và nhật ký hệ thống. Cửa sổ có thể được mở bằng lệnh menu “View-Terminals”, bằng cách nhấn các phím tăng tốc Ctrl + T, hoặc nút “Terminal” trên thanh công cụ “Standard”.

CỬA SỔ HIỂN THỊ NHIỀU TAB

TRADE

Trong tab này, bạn có thể xem trạng thái của các lệnh mở và lệnh chờ, cũng như quản lý tất cả các hoạt động giao dịch.
Bên cạnh đó, tổng số kết quả tài chính cho tất cả các lệnh mở được hiển thị trong tab này

EXPOSURE

Tab này chứa thông tin tóm tắt về tình trạng tài sản của tất cả các lệnh mở

ACCOUNT HISTORY

Là lịch sử cho tất cả các hoạt động giao dịch được thực hiện và cân bằng mà không có lệnh mở được công bố ở đây. Hiệu quả của tất cả các hoạt động giao dịch có thể được ước lượng với các kết quả được đưa ra trong tab này

NEWS

Tất cả các tin tức tài chính đến từ cổng thiết bị có thể được xem từ tab này. Thông tin nhanh chóng này là không thể thiếu cho việc phân tích cơ bản

ALERTS

Có thể xem và đặt các cảnh báo khác nhau tại đây. Bất kỳ tệp nào được thực hiện trong môi trường hoạt động (bao gồm cả tệp sóng) và thư được gửi qua email có thể được sử dụng làm cảnh báo

MAILBOX

Tất cả tin nhắn đến trong cổng thiết bị bằng email nội bộ được lưu trữ ở đây. Các tin nhắn điện tử cũng được gửi từ đây.

COMPANY

Tab này hiển thị một trang web hữu ích cho nhà giao dịch

MARKET

Mua hoặc tải ứng dụng từ ứng dụng của MQL4 tại MQL5.community.

SIGNALS

Tab này hiển thị tín hiệu giao dịch của dịch vụ “Signal”, có sẵn để đăng ký;

CODE BASE

Tại đây bạn có thể tải về bất kỳ ứng dụng nào được hiển thị trong phần “Code Base” của trang web MQL5.community;

SEARCH

Tab này hiển thị kết quả tìm kiếm thông qua Terminal của khách hàng

EXPERT ADVISORS

Thông tin về hoạt động của các chuyên gia cố vấn giao dịch (robot) đính kèm, bao gồm mở / đóng các lệnh, chỉnh sửa lệnh, các thông điệp của chuyên gia (robot), vv, được hiển thị trong tab này

JOURNAL

Thông tin về sự khởi động của cổng thiết bị và về các sự kiện trong quá trình hoạt động, bao gồm tất cả các hoạt động giao dịch được thực hiện, được lưu trữ trong “journal”

TRADE TAB

Tab “Trade” chứa thông tin về tình trạng hiện tại của tài khoản giao dịch, về lệnh mở và lệnh chờ.

Tất cả các lệnh mở có thể được sắp xếp theo bất kỳ trường nào. Trong đó, có một dòng hiển thị số dư tài khoản và kết quả tài chính của các lệnh mở, tiếp theo là danh sách các lệnh chờ. Khi một lệnh chờ được kích hoạt, một lệnh mới sẽ được mở ra và dòng lệnh chờ sẽ được thay thế bằng lệnh mở.

Tất cả các hoạt động giao dịch được hiển thị dưới dạng bảng có các trường sau (từ trái sang phải):

ORDER

Số tài khoản. Đây là một số duy nhất của hoạt động giao dịch

TIME

Thời gian hiển thị là Năm.Tháng. Ngày. Giờ. Phút. Đây là thời điểm lệnh mở

TYPE

Loại hình hoạt động giao dịch. Có một số loại hoạt động giao dịch có thể xuất hiện ở đây: “Mua” – lệnh mua, “Bán” – lệnh bán, và các lệnh chờ có cách gọi là Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, and Buy Limit

SIZE

Số lượng lot được đặt giao dịch. Số tiền tối thiểu để tham gia vào hoạt động giao dịch do công ty môi giới xác định và mức tối đa bị giới hạn bởi khối lượng tiền gửi

SYMBOL

Trường này hiển thị tên của công cụ tài chính tham gia vào hoạt động giao dịch

PRICE

Giá của lệnh đang mở vị trí (không được trộn lẫn với giá hiện hành được mô tả bên dưới). Đây là giá mà lệnh đó đã được mở

S/L

Mức đặt lệnh Stop Loss đã đặt. Nếu không đặt lệnh, giá trị bằng 0 sẽ được ghi vào trường này.

T/P

Mức đặt lệnh Take Profit. Nếu không đặt lệnh, giá trị bằng 0 sẽ được ghi vào trường này

COMMISSION

Hoa hồng của công ty môi giới khi thực hiện hoạt động giao dịch được hiển thị trong trường này

TAXES

Thuế được tính khi hoạt động giao dịch được ghi trong trường này

SWAP

Phí qua đêm được lưu trữ trong ô này

PROFIT

Kết quả tài chính của giao dịch được thực hiện sẽ được hiển thị trong trường này. Kết quả tích cực có nghĩa là giao dịch đó mang lại lợi nhuận và tiêu cực có nghĩa là không có lợi

COMMENTS

Nhận xét về hoạt động giao dịch được lưu trữ trong cột này. Một nhận xét chỉ có thể được viết ở lệnh mở hoặc đặt lệnh chờ. Không thể thay đổi nhận xét khi đặt lệnh hoặc thay đổi lệnh. Bên cạnh đó, công ty môi giới cũng có thể lưu trữ một bình luận cho một hoạt động giao dịch

Bạn muốn tìm hiểu về Nền Tảng Giao Dịch?