Nhà Môi Giới

Tham gia chương trình Thưởng Chiết Khấu cạnh tranh nhất
Nhà môi giới đầu tư (viết tắt là IB) được cung cấp các dịch vụ Marketing và quảng cáo chất lượng cao; nhà môi giới chịu trách nhiệm chính là giới thiệu khách hàng đầu tư và giao dịch với công ty. IB không hoạt động như một nhân viên và đại diện của công ty; và không cung cấp, tư vấn các chiến lược đầu tư cho khách hàng. Về mặt này, chúng tôi mong muốn làm rõ rằng quyền hạn của IB được giới hạn trong việc giới thiệu khách hàng và không cung cấp bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Cũng cần lưu ý rằng một cá nhân hoặc một nhóm có thể hoạt động như là một IB cho nhiều công ty khác.
Chương trình Nhà môi giới đầu tư của BullBearMarkets là cơ hội tốt dành cho các cá nhân và các tổ chức có mong muốn tìm kiếm lợi ích từ việc nhận phí chiết khấu bằng cách giới thiệu khách hàng mới đến BullBearMarkets. Chương trình Thưởng Chiết Khấu giới thiệu khách của chúng tôi có mức phí rất cạnh tranh và được tính dựa trên khối lượng giao dịch của nhà đầu tư do bạn giới thiệu .

Liên hệ với chúng tôi để tham gia Chương trình Nhà Môi Giới

    [recaptcha]