Cổ Phiếu

BBM cung cấp hơn 100 mã cổ phiếu Mỹ & Anh, Nhà Đầu Tư có thể giao dịch thoải mái mà không hề lo ngại phải chi trả hoa hồng. Những mã Cổ phiếu mà chúng tôi cung cấp ngày một nhiều hơn với những điều kiện giao dịch được cải thiện tốt hơn cùng dịch vụ khách hàng tốt nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi.

Symbol Description Spread Swap LongSwap ShortLot Size
AA.US Quotations of ALCOA shares 11 -5.35767 -0.11917 1
AAIF.UK Quotations of ABERDEEN ASIAN INC shares 245 -3.55724 -2.0404 1
AAL.US Quotations of AMERICAN AIRLINES shares 13 -5.35767 -0.11917 1
AAPL.US Quotations of APPLE COMPUTER INC shares 38 -5.35767 -0.11917 1
ABBV.US Quotations of ABBVIE INC shares 22 -5.35767 -0.11917 1
ABT.US Quotations of ABBOTT LABORATORIES shares 17 -5.35767 -0.11917 1
ACN.US Quotations of ACCENTURE PLC shares 43 -5.35767 -0.11917 1
ADBE.US Quotations of ADOBE SYS INC shares 51 -5.35767 -0.11917 1
ADP.US Quotations of AUTOMATIC DATA PROCESSING shares 33 -5.35767 -0.11917 1
ADS.DE Quotations of ADIDAS SALOMON shares 516 -2.21972 -3.25444 1
AIB.UK Quotations of ALLIED IRISH BANKS shares 4 -3.55364 -2.03955 1
AIR.FR Quotations of AIRBUS GROUP shares 11474 -2.21972 -3.25444 1
ALVG.DE Quotations of ALLIANZ SE shares 437 -2.22815 -3.26199 1
AMD.US Quotations of ADVANCED MICRO DEVICES INC shares 7 -5.35767 -0.11917 1
AMGN.US Quotations of AMGEN INC shares 40 -5.35767 -0.11917 1
AML.UK Quotations of ASTON MARTIN LAGONDA shares 550 -3.54424 -2.04102 1
AMZN.US Quotations of AMAZON COM INC shares 351 -5.35767 -0.11917 1
APD.US Quotations of AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC shares 46 -5.35767 -0.11917 1
AVB.US Quotations of AVALONBAY COMMUNITIES INC shares 44 -5.35767 -0.11917 1
AVGO.US Quotations of BROADCOM LTD shares 59 -5.35767 -0.11917 1
AXP.US Quotations of AMERICAN EXPRESS shares 23 -5.35767 -0.11917 1
BA.US Quotations of BOEING CO shares 104 -5.35767 -0.11917 1
BABA.US Quotations of ALIBABA GROUP HOLDING shares 53 -5.35767 -0.11917 1
BAC.US Quotations of BANK OF AMERICA shares 8 -5.35767 -0.11917 1
BAES.UK Quotations of BAE SYSTEMS PLC shares 120 -3.51049 -2.0231 1
BAP.US Quotations of CREDICORP LTD shares 257 -5.35767 -0.11917 1
BARC.UK Quotations of BARCLAYS shares 44 -3.55364 --2.03955 1
BAYN.DE Quotations of BAYER AG shares 140 -2.23404 -3.28054 1
BBY.US Quotations of BEST BUY CO INC shares 20 -5.35767 -0.11917 1
BHC.US Quotations of BAUSCH HEALTH COMPANIES shares 7 -5.35767 -0.11917 1
BIDU.US Quotations of BAIDU shares 59 -5.35767 -0.11917 1
BLCN.US Quotations of REALITY SHARES NASDAQ NEXGEN ECONOMY ETF shares 16 -5.35767 -0.11917 1
BLK.US Quotations of BLACKROCK INC shares 413 -5.35767 -0.11917 1
BMO.US Quotations of BANK OF MONTREAL shares 17 -5.35767 -0.11917 1
BMW.DE Quotations of BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG shares 178 -2.21972 -3.25444 1
BNPP.FR Quotations of BNP PARIBAS shares 1111 -2.21972 -3.25444 1
BOWL.UK Quotations of HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC shares 476 -3.54424 -2.04102 1
BRFI.UK Quotations of BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC shares 362 -3.54424 -2.04102 1
BRKB.US Quotations of BERKSHIRE HATHAWAY INC shares 48 -5.35767 -0.11917 1
C.US Quotations of CITIGROUP shares 16 -5.35767 -0.11917 1
CAT.US Quotations of CATERPILLAR INC shares 40 -5.35767 -0.11917 1
CB.US Quotations of CHUBB LTD shares 35 -5.35767 -0.11917 1
CBRL.US Quotations of CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC shares 54 -5.35767 -0.11917 1
CCI.US Quotations of CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP shares 29 -5.35767 -0.11917 1
CHDN.US Quotations of CHURCHCHILL DOWNS INC shares 65 -5.35767 -0.11917 1
CHT.US Quotations of CHUNGHWA TELECOM ADR shares 22 -5.35767 -0.11917 1
CHT.HK Quotations of CHINA TOWER CORPORATION LTD shares 2 -2.21972 -3.25444 1
CL.US Quotations of COLGATE PALMOLIVE shares 16 -5.35767 -0.11917 1
CLX.US Quotations of CLOROX CO shares 117 -5.35767 -0.11917 1
CM.CA Quotations of CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE shares 26 -3.9091 -1.60675 1
CME.US Quotations of CME GROUP shares 40 -5.35767 -0.11917 1
CMI.US Quotations of CUMMINS INC shares 129 -5.35767 -0.11917 1
COR.US Quotations of CORESITE REALTY CORP shares 92 -5.35767 -0.11917 1
CRDI.IT Quotations of UNICREDIT SPA shares 25 -5.35767 -0.11917 1
CS.US Quotations of CREDIT SUISSE GROUP shares 5 -5.35767 -0.11917 1
CSCO.US Quotations of CISCO SYS INC shares 10 -5.35767 -0.11917 1
CTCA.CA Quotations of CANADIAN TIRE CORP LTD shares 41 -3.88238 -1.60769 1
CTXS.US Quotations of CITRIX SYS INC shares 23 -5.35767 -0.11917 1
CVX.US Quotations of CHEVRON shares 27 -5.35767 -0.11917 1
CYNL.UK Quotations of CITY NATURAL RESOURCES HIGH YIELD TRUST PLC shares 180 -3.55364 -2.03955 1
DAI.DE Quotations of DAIMLER AG shares 137 -2.21972 -3.25444 1
DAM.DE Quotations of DATA MODUL AG shares 2110 -2.21972 -3.25444 1
DBK.DE Quotations of DEUTSCHE BANK shares 23 -2.21972 -3.25444 1
DBX.US Quoattions of DROPBOX INC shares 6 -5.35767 -0.11917 1
DEQ.DE Quotations of DEUTSCHE EUROSHOP AG shares 110 -3.55364 -2.03955 1
DFS.US Quotations of DISCOVER FINANCIAL SERVICES shares 17 -5.35767 -0.11917 1
DIG.UK Quotations of DUNEDIN INCOME GROWTH INVESTMENT TRUST PLC shares 187 -3.55364187 -2.03955 1
DIS.US Quotations of DISNEY (WALT) shares 24 -5.35767 -0.11917 1
DLNG.US Quotations of DYNAGAS LNG PARTNERS LP shares 7 -5.35767 -0.11917 1
DPZ.US Quotations of DOMINO'S PIZZA GROUP shares 176 -5.35767 -0.11917 1
DSCV.UK Quotations of DISCOVERIE GROUP PLC shares 510 -3.54424 -2.03955 1
DVO.UK Quotations of DEVRO PLC shares 298 -3.55364 -2.03955 1
EBAY.US Quotations of EBAY INC shares 10 -5.35767 -0.11917 1
ENI.IT Quotations of ENI SPA shares 34 -2.22724 -3.27032 1
ESS.US Quotations of ESSEX PROPERTY TRUST INC shares 329 -5.35767 -0.11917 1
F.US Quotations of FORD MOTOR CO shares 3 -5.35767 -0.11917 1
FB.US Quotations of FACEBOOK (USD) shares 39 -5.35767 -0.11917 1
FDS.US Quotations of FACTSET RESEARCH SYSTEM INC shares 307 -5.35767 -0.11917 1
FDX.US Quotations of FEDEX CORP shares 84 -5.35767 -0.11917 1
FRT.US Quotations of FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST shares 117 -5.35767 -0.11917 1
FIS.US Quotations of FIDELITY NATIONAL INFORMATIONS SERVICES shares 26 -5.35767 -0.11917 1
FSLR.US Quotations of FIRST SOLAR shares 16 -5.35767 -0.11917 1
GASI.IT Quotations of ASSICURAZIONI GENERALI SPA shares 38 -5.35767 -0.11917 1
GD.US Quotations of GENERAL DYNAMICS CORP shares 83 -5.35767 -0.11917 1
GILD.US Quotations of GILEAD SCIENCES INC shares 15 -5.35767 -0.11917 1
GM.US Quotations of GENERAL MOTORS CO shares 9 -5.35767 -0.11917 1
GMLP.US Quotations of GOLAR LNG PARTNERS LP shares 6 -5.35767 -0.11917 1
GNC.UK Quotations of GREENCORE GROUP PLC shares 110 -3.540953 -2.019298 1
GOOGL.US Quotations of GOOGLE CLASS A shares 279 -5.35767 -0.11917 1
GPRO.US Quotations of GOPRO shares 2 -5.35767 -0.11917 1
GS.DE Quotations of GOLDMAN SACHS shares 1336 -2.21972 -3.25444 1
GS.US Quotations of GOLDMAN SACHS GROUP shares 67 -5.35767 -0.11917 1
GSBD.US Quotations of GOLDMAN SACHS BDC Inc shares 19 -5.35767 -0.11917 1
GVC.UK Quotations of GVC HOLDINGS PLC shares 88 -5.35767 -0.11917 1
HEI.NL Quotations of HEINEKEN N.V shares 211 -5.35767 -0.11917 1
HES.US Quotations of HESS CORP shares 19 -5.35767 -0.11917 1
HLF.US Quotations of HERBALIFE shares 39 -5.35767 -0.11917 1
HOG.US Quotations of HARLEY-DAVIDSON shares 12 -5.35767 -0.11917 1
HP.US Quotations of HELMERICH & PAYNE INC shares 19 -5.35767 -0.11917 1
HPQ.US Quotations of HEWLETT-PACK shares 7 -5.35767 -0.11917 1
HSBC.US Quotations of HSBC HOLDINGS PLC ADR shares 97 -5.35767 -0.11917 1
HUBB.US Quotations of HUBBELL INC shares 36 -5.35767 -0.11917 1
IBM.US Quotations of IBM shares 36 -5.35767 -0.11917 1
ICE.US Quotations of INTERCONTINENTAL EXCHANGE shares 19 -5.35767 -0.11917 1
INTC.US Quotations of INTEL CORP shares 11 -5.35767 -0.11917 1
ISP.IT Quotations of INTESA SANPAOLO SPA shares 5 -2.23066 -3.24199 1
JJSF.US Quotations of J&J SNACK FOODS CORP shares 96 5.35767 -0.11917 1
JNJ.US Quotations of JOHNSON & JOHNSON shares 29 5.35767 -0.11917 1
JPM.US Quotations of JP MORGAN CHASE shares 25 5.35767 -0.11917 1
JUVE.IT Quotations of JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA shares 12 -2.22435 -3.29337 1
KHC.US Quotations of KRAFT HEINZ CO shares 14 5.35767 -0.11917 1
KO.US Quotations of COCA-COLA CO shares 10 5.35767 -0.11917 1
KRC.JP Quotations of KYUSHU RAILWAY COMPANY shares 13 -2.65657 -2.83256 1
LMT.US Quotations of LOCKHEED MARTIN shares 164 5.35767 -0.11917 1
LVMH.DE Quotations of LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI shares 760 -2.21972 -3.25444 1
LVMH.FR Quotations of LVMH MOET HENNESSY LOUIS V shares 7600 -2.21972 -3.25444 1
LVS.US Quotations of LAS VEGAS SANDS CORP shares 21 5.35767 -0.11917 1
LYFT.US Quotations of LYFT INC shares 15 -5.40184 -1.121413 1
MA.US Quotations of MASTERCARD CL A shares 45 5.35767 -0.11917 1
MCD.US Quotations of MCDONALDS shares 42 5.35767 -0.11917 1
MET.US Quotations of METLIFE INC shares 11 5.35767 -0.11917 1
MMM.US Quotations of 3M COMPANY shares 68 5.35767 -0.11917 1
MO.US Quotations of ALTRIA GROUP INC shares 12 5.35767 -0.11917 1
MRK.US Quotations of MERCK & CO INC shares 18 5.35767 -0.11917 1
MS.IT Quotations of MEDIASET SPA shares 12 -2.21881 -3.28293 1
MS.US Quotations of MORGAN STANLEY shares 12 5.35767 -0.11917 1
MSFT.US Quotations of MICROSOFT CORP shares 21 5.35767 -0.11917 1
MSI.US Quotations of MOTOROLA SOLUTIONS shares 58 5.35767 -0.11917 1
NEE.US Quotation of NEXTERA ENERGY INC shares 45 5.35767 -0.11917 1
NESF.UK Quotations of NEXTENERGY SOLAR FUND LTD shares 95 -3.54424 -2.04102 1
NESN.DE Quotations of NESTLE SA shares 580 -2.21972 -3.25444 1
NFLX.US Quotations of NETFLIX INC shares 73 5.35767 -0.11917 1
NHI.US Quotations of NATIONAL HEALTH INVESTORS INC shares 64 5.35767 -0.11917 1
NIN.JP Quotations of NINTENDO CO LTD shares 89 -2.65657 -2.83256 1
NKE.US Quotations of NIKE INC CL B shares 15 5.35767 -0.11917 1
NVDA.US Quotations of NVIDIA CORP shares 54 5.35767 -0.11917 1
NYT.US Quotations of NEW YORK TIMES shares 11 5.35767 -0.11917 1
OREP.FR Quotations of L’OREAL SA shares 5800 -2.21972 -3.25444 1
PEN.US Quotations of PENUMBRA INC shares 176 5.35767 -0.11917 1
PEP.US Quotations of PEPSICO shares 25 5.35767 -0.11917 1
PFE.US Quotations of PFIZER shares 8 5.35767 -0.11917 1
PG.US Quotations of PROCTER &GAMB shares 18 5.35767 -0.11917 1
PHH.DE Quotations of PAUL HARTMANN AG shares 10390 -2.21972 -3.25444 1
PINS.US Quotations of PINTEREST INC shares 28 5.35767 -0.11917 1
PM.US Quotations of PHILIP MORRIS INTL shares 25 5.35767 -0.11917 1
POLA.US Quotations of POLAR POWER INC shares 9 5.35767 -0.11917 1
PPAMF.IT Quotations of PIRELLI & C. SPA shares 15 -2.24363 -3.26537 1
PSA.US Quotations of PUBLIC STORAGE shares 164 5.35767 -0.11917 1
PST.IT Quotations of POSTE ITALIANE SPA shares 19 -2.22776 -3.26235 1
PTR.US Quotations of PETROCHINA ADR shares 37 5.35767 -0.11917 1
PYPL.US Quotations of PAYPAL HOLDINGS shares 18 5.35767 -0.11917 1
PYX.US Quotations of PYXUS INTERNATIONAL INC shares 51 5.35767 -0.11917 1
QCOM.US Quotations of QUALCOMM INC shares 15 5.35767 -0.11917 1
RACE.US Quotations of FERRARI shares 59 5.35767 -0.11917 1
RBS.UK Quotations of ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC shares 66 -3.54424 -2.04102 1
RENA.FR Quotations of RENAULT shares 1743 -2.21972 -3.25444 1
RTN.US Quotations of RAYTHEON CO shares 72 5.35767 -0.11917 1
RY.CA Quotations of ROYAL BANK OF CANADA shares 22 -3.9091 -1.60675 1
SAHN.DE Quotations of SCHAFFNER HOLDING AG shares 12285 -2.21972 -3.25444 1
SAN.FR Quotations of SANOFI shares 1568 -2.21972 -3.25444 1
SBUX.US Quotations of STARBUCKS CORP shares 12 5.35767 -0.11917 1
SGEF.FR Quotations of VINCI SA shares 2200 -2.21972 -3.25444 1
SHI.US Quotations of SHANGHAI PETROCHEMICAL shares 42 5.35767 -0.11917 1
SIE.DE Quotations of SIEMENS AG shares 252 -2.21972 -3.25444 1
SNAP.US Quotations of SNAP INC shares 5 5.35767 -0.11917 1
SNP.US Quotations of CHINA PETROLEUM shares 41 5.35767 -0.11917 1
SOB.JP Quotations of SOFTBANK GROUP'S MOBILE shares 4 -2.65657 -2.83256 1
SPGI.US Quotations of S&P GLOBAL INC shares 100 5.35767 -0.11917 1
SPOT.US Quotations of SPOTIFY TECHNOLOGY SA shares 47 5.35767 -0.11917 1
SSU.DE Quotations of SAMSUNG ELECTRONICS GDR shares 4666 -2.21972 -3.25444 1
SUI.US Quotations of SUN COMMUNITIES INC shares 119 5.35767 -0.11917 1
SWP.US Quotations of STANLEY BLACK & DECKER INC UNIT shares 92 5.35767 -0.11917 1
T.US Quotations of AT&T shares 8 5.35767 -0.11917 1
TGT.US Quotations of TARGET CORP shares 20 5.35767 -0.11917 1
TLIT.IT Quotations of TELECOM ITALIA SPA shares 11 -2.21756 -3.25619 1
TME.US Quotations of TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP shares 5 5.35767 -0.11917 1
TMUS.US Quotations of T-MOBILE US shares 19 5.35767 -0.11917 1
TOTF.FR Quotations of TOTAL SA shares 1060 -2.21972 -3.25444 1
TRFT.UK Quotations of TRIFAST PLC shares 227 -3.54424 -2.04102 1
TSLA.US Quotations of TESLA MOTORS INC shares 79 5.35767 -0.11917 1
TTG.UK Quotations of TT ELECTRONICS PLC shares 249 -3.55364 -2.03955 1
TWTR.US Quotations of TWITTER shares 9 5.35767 -0.11917 1
ULVR.UK Quotations of UNILEVER shares 930 -3.55364 -2.03955 1
UNH.US Quotations of UNITEDHEALTH Group INC shares 65 5.35767 -0.11917 1
UNP.US Quotations of UNION PACIFIC CO shares 39 5.35767 -0.11917 1
V.US Quotations of VISA INC shares 29 5.35767 -0.11917 1
VOW.DE Quotations of VOLKSWAGEN AG shares 206 -2.21972 -3.25444 1
VZ.US Quotations of VERIZON COMMUNICATIONS INC shares 12 5.35767 -0.11917 1
WHR.US Quotations of WHIRLPOOL CORP shares 118 5.35767 -0.11917 1
WMT.US Quotations of WAL-MART STORES shares 20 5.35767 -0.11917 1
XIAOMI.HK Quotaions of XIAOMI CORP shares 80 -2.21972 -3.25444 1
XOM.US Quotations of EXXON MOBIL shares 17 5.35767 -0.11917 1
XRX.US Quotations of XEROX CORP shares 8 5.35767 -0.11917 1

Tiền Tệ

BBM cung cấp dịch vụ giao dịch tiền tệ trực tuyến tốt nhất cho khách hàng. Đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đều sẽ nhận được những dịch vụ hậu mãi riêng biệt cùng với môi trường giao dịch tốt nhất như chênh lệch giá cực kỳ thấp, không phí hoa hồng, khớp lệnh nhanh, …

Symbol Description Spread Swap LongSwap ShortLot Size
AUDCAD# Quotations of Australian Dollar to Canadian Dollar 39 -4.29719 -4.5947 100000
AUDCHF# Quotations of Australian Dollar to Swiss Franc 40 1.836921 -8.26495 100000
AUDJPY# Quotations of Australian Dollar to Japanese Yen 36 0.437784 -7.91365 100000
AUDNZD# Quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar 60 -8.09512 -1.46049 100000
AUDUSD# Quotations of Australian Dollar to US Dollar 30 -4.20725 -1.79016 100000
CADCHF# Quotations of Canadian Dollar to Swiss Franc 40 2.959386 -7.38393 100000
CADJPY# Quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen 42 1.610448 -6.87949 100000
CHFJPY# Quotations of Swiss Franc to Japanese Yen 36 -5.1441 -1.27636 100000
EURAUD# Quotations of Euro to Australian Dollar 41 -16.3376 2.960189 100000
EURCAD# Quotations of Euro to Canadian Dollar 49 -12.9918 4.885409 100000
EURCHF# Quotations of Euro to Swiss Franc 30 -1.87584 -3.81739 100000
EURCZK# Quotations of Euro to Czech Koruna 42 -2.99859 -0.15106 100000
EURDKK# Quotations of Euro to Danish Krone 247 -19.4098 -47.1385 100000
EURGBP# Quotations of Euro to Great Britain Pound 30 -4.88727 0.792636 100000
EURHKD# Quotations of Euro to Hong Kong Dollar 386 -87.6158 -39.1617 100000
EURHUF# Quotations of Euro to Hungarian Forint 307 -24.0588 -18.4639 100000
EURJPY# Quotations of Euro to Japanese Yen 25 -4.60921 -2.27788 100000
EURNOK# Quotations of Euro to Norwegian Krone 527 -91.2883 -21.4142 100000
EURNZD# Quotations of Euro to New Zealand Dollar 80 -22.0463 8.93392 100000
EURPLN# Quotations of Euro to Polish Zloty 413 -51.0429 -0.63896 100000
EURSEK# Quotations of Euro to Swedish Krona 507 -69.625 -62.0557 100000
EURSGD# Quotations of Euro to Sigapore Dollar 206 -18.2021 0.561819 100000
EURUSD# Quotations of Euro to US Dollar 24 -11.3322 6.171561 100000
GBPAUD# Quotations of Great Britain Pound to Australian Dollar 83 -12.9737 -2.63845 100000
GBPCAD# Quotations of Great Britain Pound to Canadian Dollar 83 -9.52363 -0.14291 100000
GBPCHF# Quotations of Great Britain Pound to Swiss Franc 50 2.098928 -8.7084 100000
GBPJPY# Quotations of Great Britain Pound to Japanese Yen 53 -0.59942 -7.4699 100000
GBPNZD# Quotations of Great Britain Pound to New Zealand Dollar 120 -19.1615 3.822717 100000
GBPSEK# Quotations of Great Britain Pound to Swedish Krona 1011 -41.3146 -112.248 100000
GBPUSD# Quotations of Great Britain Pound to US Dollar 28 -8.8681 2.82801 100000
NZDCAD# Quotations of New Zealand Dollar to Canadian Dollar 52 -0.97516 -6.76787 100000
NZDCHF# Quotations of New Zealand Dollar to Swiss Franc 58 4.049871 -9.48977 100000
NZDJPY# Quotations of New Zealand Dollar to Japanese Yen 29 4.049871115 -9.489768909 100000
NZDUSD# Quotations of New Zealand Dollar to US Dollar 24 -1.64289819 -3.51842394 100000
USDCAD# Quotations of US Dollar to Canadian Dollar 26 -1.162710769 -1.162710769 100000
USDCHF# Quotations of US Dollar to Swiss Franc 26 6.305605908 -11.22339735 100000
USDCNH# Quotations of US Dollar to Chinese Yuan 386 -38.58748773 -44.93488366 100000
USDCZK# Quotations of US Dollar to Czech Koruna 59 -0.855910505 -1.911743444 100000
USDDKK# Quotations of US Dollar to Danish Krone 236 8.225938726 -76.50890962 100000
USDHKD# Quotations of US Dollar to Hong Kong Dollar 296 -30.75806561 -61.3513526 100000
USDHUF# Quotations of US Dollar to Hungarian Forint 151 1.017983045 -38.62192111 100000
USDJPY# Quotations of US Dollar to Japanese Yen 24 4.71640698 -10.74507009 100000
USDMXN# Quotations of US Dollar to Mexican Peso 547 -420.965793 206.8286956 100000
USDNOK# Quotations of US Dollar to Norwegian Krone 515 -13.88449597 -85.51541502 100000
USDPLN# Quotations of US Dollar to Polish Zloty 347 -15.42488568 -29.86861375 100000
USDPLN# Quotations of US Dollar to Russian Ruble 295 -1435.501978 470.698377 100000
USDSEK# Quotations of US Dollar to Swedish Krona 508 10.97790636 -127.12231 100000
USDTRY# Quotations of US Dollar to Turkish Lira 1782 -404.0101438 215.8061162 100000
USDZAR# Quotations of US Dollar to South African Rand 1186 -275.49969 79.109424 100000

Kim Loại Quý

BBM cung cấp quyền giao dịch trong thị trường kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim với chênh lệch giá tốt nhất.

Khách hàng có thể kiếm được lợi nhuận từ một mặt hàng, chẳng hạn như vàng mà không cần phải sở hữu kim loại quý này.

Symbol Description Spread Swap LongSwap ShortLot Size
XAGUSD# Quotations of troy ounce of Silver 73 -2.09616 0.142113 5000
XAUUSD# Quotations of troy ounce of Gold 66 -1.48802 0.464278 100
XPTUSD# Quotations of troy ounce of Platinum 641 -13.099 0.632858 50

Chỉ Số

Giao dịch Chỉ Số là một cách tuyệt vời để đầu cơ trên thị trường tài chính hàng đầu thế giới và theo sát các thị trường chứng khoán hàng đầu.
Tại BBM bạn có thể tìm thấy một số Chỉ Số hàng đầu như S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100 và nhiều hơn nữa.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi.

Symbol Description Spread Swap LongSwap ShortLot Size
H33HKD# Quotations of the index reflecting 33 largest Hong Kong stocks 613 -393.46 -5.18236 10
100GBP# Quotations of the index reflecting 100 largest UK stocks 339 -66.6508 -66.6508 10
200AUD# Quotations of the index reflecting 200 largest Australian stocks 376 -77.4651 -6.39255 10
225JPY# Quotations of the index reflecting 225 largest Japanese stocks 1567 -885.129 -957.245 10
D30EUR# Quotations of the index reflecting 30 largest German stocks 321 -62.3523 -100.874 10
E35EUR# Quotations of the index reflecting 35 largest Spanish stocks 1007 -67.3396 -68.4783 10
E50EUR# Quotations of the index reflecting 50 largest European stocks 380 -17.8646 -28.9014 10
F40EUR# Quotations of the index reflecting 40 largest French stocks 275 -28.4537 -46.0323 10
U30USD# Quotations of the index reflecting 30 largest US industrial stocks 550 -387.455 -91.2 10
NASUSD# Quotations of the index reflecting 100 US technology stocks 260 -112.121 6.655932 10
SPXUSD# Quotations of the index reflecting 500 largest US stocks 256 -42.4112 2.517692 10

Hàng Hoá

Sử dụng nền tảng giao dịch của chúng tôi để giao dịch hàng hóa trực tuyến dưới dạng CFD, khách hàng không cần phải sở hữu tài sản thực sự và không cần sở hữu hàng hoá vật chất đó, nhưng bạn có thể giao dịch các hàng hóa đó bất cứ khi nào bạn muốn.

Symbol Description Spread Swap LongSwap ShortContract SizePrice QuoteTick Value
UKOUSD# Quotations of the current price of Brent Crude Oil 12 1.996943 -2.28841 1000 Barrels U.S. dollars and cents per barrel $0.01 per barrel, pip value = $10
USOUSD# Quotations of the current price of WTI Crude Oil 12 -0.7 -0.6 1000 Barrels U.S. dollars and cents per barrel $0.01 per barrel, pip value = $11
XNGUSD# Quotations of the current price of Natural Gas 30 -23.7205 3.810114 10000 million British thermal units U.S. dollars and cents per mmBtu. $0.001 per MMBtu

Hợp Đồng Tương Lai

Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai là một phương pháp đầu tư phổ biến đối với các Nhà Đầu Tư, vì nó cho phép bạn đầu cơ về giá trị của hàng hoá đi lên hoặc xuống. CFD là một sản phẩm phái sinh cho phép bạn giao dịch trên các chuyển động giá của thị trường và tạo lợi ích từ việc tận dụng sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

Symbol Spread Swap LongSwap ShortLot SizePrice QuoteTick Value
COFFEEC.FUT 25 0 0 U.S. cents per pound 0.05 cent per pound; $18.75 per contract
COFFEER.FUT 10 0 0 $ per metric tonne $1 per tonne; $10 per contract