Nạp & Rút Tiền

Tại BullBearMarkets, việc nạp tiền và rút tiền rất đơn giản, thuận lợi và hầu như không mất thời gian của bạn. Chúng tôi liên tục cải tiến để cung cấp cho bạn thêm nhiều tiện ích và nhiều lựa chọn trong các hình thức nạp & rút tiền ký quỹ giao dịch nhằm giúp cho sự đầu tư và quá trình giao dịch của bạn dễ dàng hơn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chuyên viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
Vui lòng tham khảo bảng biểu phí Nạp & Rút Tiền bên dưới

Kiểu:

Phương thức thanh toán:

Payment method:

Loại Thẻ Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Nạp Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp
USD, EUR 0% Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
USD, EUR 0% Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
USD, EUR 0% Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
Loại Thẻ Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Nạp Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp
USD, EUR BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
USD, EUR BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
USD, EUR BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
Hình thức thanh toán Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Nạp Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp
USD, EUR Chúng tôi chỉ hỗ trợ các khoản phí của chúng tôi trong phí giao dịch với ngân hàng USD 200 2-5 ngày làm việc Nạp Tiền Ngay
Loại Thẻ Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Rút Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp Tiền
USD, EUR BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
USD, EUR BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
EUR, USD BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
Loại Thẻ Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Rút Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp Tiền
USD, EUR BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
USD, EUR BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
USD, EUR BBM hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
Hình thức thanh toán Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Rút Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp Tiền
USD, EUR Chúng tôi chỉ hỗ trợ các khoản phí của chúng tôi trong phí giao dịch với ngân hàng USD 200 2-5 ngày làm việc Rút Tiền