Hiểu thế nào cho đúng khái niệm Margin và Markup? Cách tính Margin và Markup

Tháng Mười 16, 2018

Chủ doanh nghiệp thường nhầm lẫn giữa margin (ký quỹ) và markup (đánh dấu). Mỗi con số giúp bạn đặt giá và đo lường năng suất. Tuy nhiên, biểu đồ lợi nhuận so với markup cho thấy hai thuật ngữ phản ánh lợi nhuận khác nhau. Điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa lợi nhuận và điểm markup trong kế toán của bạn.


Các điều khoản để giúp hiểu về margin và markup


Để hiểu lợi nhuận so với markup, trước tiên hãy biết ba thuật ngữ sau:


  1. Doanh thu là thu nhập bạn kiếm được bằng cách bán sản phẩm và dịch vụ của bạn. Doanh thu là dòng trên cùng của báo cáo thu nhập của bạn và phản ánh thu nhập trước khi khấu trừ.
  2. Giá vốn hàng bán (COGS) bao gồm chi phí đi vào sản xuất và cung cấp dịch vụ của bạn. Tính toán giá vốn hàng bán có thể bao gồm nguyên vật liệu và chi phí lao động trực tiếp.
  3. Lợi nhuận gộp là doanh thu còn lại sau khi bạn thanh toán chi phí sản xuất và cung cấp dịch vụ của mình. Lợi nhuận gộp là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán.
  4. Bạn sẽ sử dụng ba thuật ngữ này khi tìm cả hai margin và markup. Hiểu các thuật ngữ sẽ giúp bạn nắm được sự khác biệt giữa margin và markup.


Cách tính margin


Biên độ, hoặc tổng lợi nhuận, cho thấy doanh thu bạn kiếm được sau khi thanh toán giá vốn hàng bán. Để tính toán lợi nhuận, hãy bắt đầu với tổng lợi nhuận của bạn (doanh thu – giá vốn hàng bán). Sau đó, tìm phần trăm doanh thu là tổng lợi nhuận.


Ví dụ: bạn bán xe đạp với giá 200 đô la mỗi chiếc. Mỗi chiếc xe đạp có giá 150 đô la. Trước tiên, hãy tìm khoản lợi nhuận gộp của bạn hoặc chênh lệch giữa doanh thu ($ 200) và chi phí ($ 150).


200 đô la – 150 đô la = 50 đô la lợi nhuận gộp


Để tìm số dư, chia tổng lợi nhuận cho doanh thu.


$ 50 / $ 200 = 0,25 margin


Để làm cho tỷ lệ phần trăm margin, nhân kết quả lên 100.


0,25 X 100 = 25% margin


Mức margin là 25%. Điều đó có nghĩa là bạn giữ 25% tổng doanh thu của mình. Bạn đã dành 75% doanh thu của mình để mua xe đạp.


Tiền margin đo lường số tiền của mỗi đô la doanh số bạn giữ sau khi thanh toán chi phí. Trong ví dụ trên, bạn giữ $ 0,25 cho mỗi đô la bạn thực hiện. Biên độ càng lớn, tỷ lệ doanh thu bạn giữ lại càng lớn khi bạn bán hàng.


Xem thêm Sự khác biệt của limit order (lệnh giới hạn) và stop-loss (lênh dừng lỗ) trong forex


Cách tính Markup


Markup khác với lợi nhuận. Một markup cho thấy giá bán của bạn nhiều hơn bao nhiêu so với số tiền mà món hàng bạn chi trả.


Giống như một lề, bạn bắt đầu tìm kiếm một markup với lợi nhuận gộp của bạn (doanh thu – giá vốn). Sau đó, tìm tỷ lệ phần trăm của giá vốn hàng bán là lợi nhuận gộp.


Sử dụng ví dụ xe đạp từ trên cao, bạn bán mỗi chiếc xe đạp với giá 200 đô la. Chiếc xe đạp có giá 150 đô la. Đầu tiên, hãy tìm tổng lợi nhuận.


200 đô la – 150 đô la = 50 đô la lợi nhuận gộp


Để viết markup dưới dạng phần trăm, hãy chia tổng lợi nhuận cho giá vốn hàng bán.


$ 50 / $ 150 = 0,33 markup


Để markup phần trăm, nhân kết quả lên 100.


0,33 X 100 = 33% markup


Đánh dấu là 33%. Điều đó có nghĩa là bạn đã bán xe đạp nhiều hơn 33% so với số tiền bạn trả cho nó.


Markup đo lường số tiền bạn bán hàng của bạn nhiều hơn số tiền bạn trả cho chúng. Đánh dấu càng cao, bạn càng có nhiều doanh thu hơn khi bạn bán hàng.


Biểu đồ Margin so với biểu đồ markup


Margin và markup tương tác theo cách có thể dự đoán được. Mỗi markup liên quan đến một mức margin cụ thể. Đánh dấu luôn cao hơn lợi nhuận tương ứng của chúng.


Tại sao lại có vấn đề về lợi nhuận so với markup


Biết được sự khác biệt giữa markup và margin giúp bạn đặt mục tiêu. Nếu bạn biết bạn muốn kiếm bao nhiêu lợi nhuận, bạn có thể đặt giá cho phù hợp bằng cách sử dụng công thức margin so với markup.


Nếu bạn không biết lợi nhuận và markup của mình, bạn có thể không biết cách định giá sản phẩm hoặc dịch vụ một cách chính xác. Điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ doanh thu. Hoặc, bạn có thể yêu cầu quá nhiều và nhiều khách hàng tiềm năng không sẵn lòng trả giá của bạn. Kiểm tra lợi nhuận và markup thường xuyên để đảm bảo bạn đang tận dụng tối đa định giá chiến lược của mình.


Xem thêm Ý nghĩa của đòn bẩy trong forex


Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công ty BBM Trade.