Nhãn Trắng

Chương Trình Nhãn Trắng của chúng tôi dành cho các doanh nghiệp mới hoặc đang phát triển có mong muốn phát triển và mở rộng việc kinh doanh của mình với quy mô lớn. Là đối tác Nhãn Trắng, chúng tôi cung cấp cho bạn đầy đủ các công cụ quản lý để bạn có thể kiểm soát hệ thống cơ sở hạ tầng và minh bạch các giao dịch cho khách hàng của bạn; và hỗ trợ bạn đa phương diện trong việc quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng. Khi lựa chọn trở thành đối tác Nhãn Trắng với chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn hiểu được bạn sẽ chịu sự ràng buộc chặt chẽ với chúng tôi thông qua các điều khoản, điều luật và quy định gắt gao cũng như việc chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ hệ thống khách hàng và môi trường kinh doanh của bạn nhằm đảm bảo cung cấp một môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả khách hàng

Liên hệ với chúng tôi để tham gia Chương trình Nhãn Trắng

    [recaptcha]