• Tháng Mười 17, 2018

  Chứng khoán phái sinh có nghĩa là gì?

  ‘Phái sinh’ là gì? Phái sinh (tiếng Anh là derivative) là bảo mật tài chính có giá trị phụ thuộc vào hoặc được lấy từ một tài sản hoặc nhóm tài sản cơ bản. Bản thân phái sinh là một hợp đồng giữa hai hoặc…

 • Tháng Mười 17, 2018

  Net loss là gì?

  Khái niệm Net loss Net loss (Lỗ ròng), đôi khi được gọi là tổn thất hoạt động ròng (NOL), xảy ra khi chi phí vượt quá thu nhập hoặc tổng doanh thu được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Các doanh nghiệp…

 • Tháng Mười 17, 2018

  Sử dụng tương quan tiền tệ để tạo lợi thế

  Để trở thành một nhà giao dịch hiệu quả, hiểu được sự nhạy cảm của toàn bộ danh mục đầu tư của bạn đối với biến động của thị trường là điều quan trọng. Điều này đặc biệt như vậy khi giao dịch ngoại hối….

 • Tháng Mười 17, 2018

  Mô hình đa biến: Phương pháp phân tích Monte Carlo

  Các nhà phân tích nghiên cứu sử dụng các mô hình đa biến để dự báo kết quả đầu tư để hiểu các khả năng xung quanh sự tiếp xúc đầu tư của họ và giảm thiểu rủi ro tốt hơn. Phân tích Monte Carlo…

 • Tháng Mười 17, 2018

  Giá biến động Vs Đòn bẩy

  Khi xây dựng một kế hoạch giao dịch, một điều đến với tâm trí của nhiều nhà giao dịch là sự biến động. Mặc dù nhiều tarder giao dịch một thị trường cụ thể để kiếm tiền trên sự biến động, biến động thường xuất…