• Tháng Mười 16, 2018

  Làm sao để tính tỷ giá chéo?

  Khi thực hiện giao dịch giữa các loại tiền tệ chính, quá trình này thường nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, khi giao dịch của bạn liên quan đến tiền tệ ít phổ biến hơn, giao dịch không phải lúc nào cũng dễ dàng…

 • Tháng Mười 16, 2018

  Hiểu thế nào cho đúng khái niệm Margin và Markup? Cách tính Margin và Markup

  Chủ doanh nghiệp thường nhầm lẫn giữa margin (ký quỹ) và markup (đánh dấu). Mỗi con số giúp bạn đặt giá và đo lường năng suất. Tuy nhiên, biểu đồ lợi nhuận so với markup cho thấy hai thuật ngữ phản ánh lợi nhuận khác…

 • Tháng Mười 16, 2018

  Ý nghĩa thật sự của đòn bẩy trong forex

  Đòn bẩy là khả năng sử dụng một cái gì đó nhỏ để kiểm soát một cái gì đó lớn. Cụ thể cho giao dịch ngoại hối, điều đó có nghĩa là bạn có thể có một số vốn nhỏ trong tài khoản của mình…

 • Tháng Mười 16, 2018

  Chọn kích thước Lot trong giao dịch forex

  Ý nghĩa của Lot là gì? Tham khảo kích thước giao dịch Lot nhỏ nhất có sẵn mà bạn có thể đặt khi giao dịch trên thị trường forex. Thông thường, các công ty môi giới sẽ tham chiếu đến Lot hàng theo số gia…

 • Tháng Mười 16, 2018

  Đâu là sự khác biệt giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn

  Một loại lênh khác nhau cho phép bạn cụ thể hơn về cách bạn muốn người môi giới của bạn điền vào các giao dịch của bạn. Khi bạn đặt lệnh dừng hoặc lệnh giới hạn, bạn đang nói với nhà môi giới rằng bạn…